FILIPINO MUSICIANS_MUSIKERONG PINOY

Group index

1,440 views [ stats ]

Type: Public Membership

Founded: July 22, 2009

Members: 5

Group options
Join this group
Add to favorites
Forward to a friend
Groups Members
About
Ito ay isang grupo para sa mga naghahanap ng mga kasama sa banda nila. Mga wala pang banda, kulang sa banda, mga gusto sumikat, atbp. Sali ka lang basta pinoy ka. Yeah!!!
Post your comment
Expand