piNoy

Group index

593 views [ stats ]

Type: Public Membership

Founded: June 02, 2008

Members: 5

Group options
Join this group
Add to favorites
Forward to a friend
Groups Members
About
ikaw man ay taong grasa, taga pulot ng bote, taga linis ng kanal, oh kahit na anong klaseng tao ka pa, basta pinoy ka....

sama na!!!!!!!!

:headbang::headbang::headbang:
piNoy group forum
piNoy group forum have 1 threads total :
sama na!!!! 7:18pm : Jun 2nd, 2008
Post your comment
Expand